Zawadż (książka w języku arabskim)
Year of publication:2004
Pages:250
Share:
Przekład na język arabski znanego dramatu Witolda Gombrowicza Ślub.