Stosunki Międzynarodowe w Europie 1945-2009

Paperback

Stock:high
Promotion price:40,00PLN 10,00PLN
Add to cart

e-book

Stock:high
Price:13,60PLN
Add to cart
Year of publication:2009
Pages:436
Share:
W tym klasycznym podręczniku akademickim autor analizuje ważne wydarzenia międzynarodowe w Europie, które miały miejsce po II wojnie światowej. Omawia sytuację na tym kontynencie po konferencji jałtańskiej w czasie narodzin i utrwalania blokowego podziału Europy, okres pokojowego współistnienia i odprężenia, a następnie jednoczenia się państw europejskich, a także powstanie i ewolucję Unii Europejskiej, kwestie bezpieczeństwa Europy na przełomie XX i XXI wieku, stosunki transatlantyckie oraz spory i konflikty istniejące po zakończeniu zimnej wojny.