Wojna w dziejach Dahomeju od XVII do XIX wieku
Year of publication:2001
Pages:252
Share:
Dahomej od powstania aż do podboju francuskiego w końcu XIX wieku był jednym z najbardziej wojowniczych państw afrykańskich. Sposób prowadzenia działań wojennych w tym państwie oraz ich cele odbiegały od wojen znanych w dziejach Europy. W ciągu ponad dwustu lat istnienia, mimo dużych zmian w regionalnym układzie sił, metody wojowania w Dahomeju nie uległy zasadniczym zmianom. Liczne wojny ukształtowały specyficzną dla tego państwa organizację, wpłynęły na ideologię władzy panującej dynastii oraz odcisnęły piętno na ceremoniale dworskim.
Niniejsza praca, oparta na gruntownej analizie niedostępnych w Polsce źródeł, ukazuje obraz złożonej rzeczywistości dahomejskiej, zdominowanej przez wojnę.

Buyers of this product bought also: