Kontakt

Wydawnictwo Akademickie DIALOG Spółka z o.o.
00-112 Warszawa, ul. Bagno 3/218
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552811
NIP 118-210-75-88

BIURO HANDLOWE (czynne 7.30-15.30)
ul. Bagno 3 lok. 218, XIV p.
00-112 Warszawa
tel. 22 620 87 03
e-mail: biurohandlowe@wydawnictwodialog.pl

REDAKCJA
ul. Bagno 3 lok. 219, XIV p.
00-112 Warszawa
e-mail: redakcja@wydawnictwodialog.pl

Rachunek bankowy
mBank 45 1140 2004 0000 3402 7563 4751

 
Formularz kontaktowy: