Kontakt

Zgodnie z zaleceniami postanowiliśmy od dnia 14 marca przejść na pracę zdalną. W tym czasie będziecie Państwo mogli się z nami skontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail, kontaktu telefonicznego oraz na Facebooku.

Wszystkie zamówienia będą realizowane w terminie.

Wydawnictwo Akademickie DIALOG Spółka z o.o.

00-112 Warszawa, ul. Bagno 3/218
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552811
NIP 118-210-75-88

BIURO HANDLOWE (czynne 8.30-16.30)
ul. Bagno 3 lok. 218, XIV p.
00-112 Warszawa
tel. 22 620 87 03
e-mail: biurohandlowe@wydawnictwodialog.pl

REDAKCJA
ul. Bagno 3 lok. 219, XIV p.
00-112 Warszawa
fax: 22 252 68 11
e-mail: redakcja@wydawnictwodialog.pl

Rachunek bankowy
mBank 45 1140 2004 0000 3402 7563 4751

 
Formularz kontaktowy: