Kontakt


Wydawnictwo Akademickie DIALOG Spółka z o.o.

00-112 Warszawa, ul. Bagno 3/218
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552811
NIP 118-210-75-88

BIURO HANDLOWE (czynne 8.30-16.30)
ul. Bagno 3 m. 218, XIV p.
00-112 Warszawa
tel./faks 22 6208703
e-mail: biurohandlowe@wydawnictwodialog.pl

REDAKCJA
ul. Bagno 3 m. 219, XIV p.
00-112 Warszawa
tel./faks 22 6203211 lub 22 6540149
e-mail: redakcja@wydawnictwodialog.pl

Rachunek bankowy
mBank 45 1140 2004 0000 3402 7563 4751

 

Formularz kontaktowy:

Chat