Zwroty

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży książki zakupionej w Księgarni internetowej w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. Bezpośredni koszt zwrotu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru i właściwości. Po sprawdzeniu zwróconego towaru Księgarnia zwraca Klientowi zapłaconą cenę wraz z kosztem wysyłki, ale tylko według najtańszej oferowanej opcji. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 • Zgodnie z art.10 ust.3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektóych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) – prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach cyt.:
  1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
  2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6) dostarczania prasy;
  7) usług w zakresie gier hazardowych.
  Mając na uwadze powyższe, prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi Księgarni w związku z faktem udostępnienia zindywidualizowanych plików (ebooków) według specyfikacji zawartej przez Klienta w zamówieniu. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów Klient nie ma możliwości ich zwrotu po ich pobraniu lub odtworzeniu.

 • W przypadku zgłoszenia przez Klienta, że udostępniony plik (ebook) jest uszkodzony i niemożliwe jest jego poprawne uruchomienie przeprowadzane jest postępowanie reklamacyjno-wyjaśniające.

  W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: