Regulamin księgarni

Informacja o przetwarzaniu danych przez Wydawnictwo Akademickie DIALOG

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Wydawnictwo Akademickie DIALOG Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 3/218, natomiast kontakt z Wydawnictwem możliwy jest również:

 • pod adresem e-mail biuro@wydawnictwodialog.pl
 • pod numerem telefonu: +48 22 6208703
 • przez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie www

Państwa dane zostały pozyskane w ramach udostępnianych Państwu przez Wydawnictwo usług elektronicznych.

Państwa dane są przetwarzane w pierwszej kolejności w celu umożliwienia Państwu korzystania z szerokiej oferty przygotowanej przez Wydawnictwo. Przetwarzanie danych pozwala nam w szczególności na udostępnianie nauczycielom szkoleń, możliwości składania zamówień dotacyjnych czy dokonywania zapisów na organizowane przez Wydawnictwo egzaminy próbne. Podstawą przetwarzania jest w takim wypadku umowa, do której Państwo przystępują przez rejestrację w księgarni internetowej Wydawnictwa.

Pozyskane przy tej okazji dane są przetwarzane przez Wydawnictwo dla prawnie uzasadnionych celów poprzez informowanie Państwa o naszej ofercie. Staramy się przy tym, aby przekazywane informacje były dla Państwa możliwie ciekawe i istotne. Dlatego zbieramy dane, na podstawie których dostosowujemy ofertę do upodobań i zainteresowań naszych klientów (tzw. profilowanie).

Uzasadniony prawnie interes Wydawnictwa jest również powodem przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na przesyłane do nas zapytania.

Aby zapewnić najdogodniejszą dla Państwa formę kontaktu ze strony Wydawnictwa, w czasie rozmów telefonicznych staramy się weryfikować akceptowane przez Państwa sposoby komunikacji z Wydawnictwem.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych w uzasadnionych interesach Wydawnictwa jest nadmierne, mogą Państwo skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu związanego z Państwa szczególną sytuacją – na podstawie art. 21 RODO.

Wydawnictwo DIALOG dba o transparentność realizowanych procesów przetwarzania danych i umożliwienie realizacji wszystkich praw, o których mowa w RODO: prawa dostępu do danych, ich sprostowania w razie nieprawidłowości, prawa do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przetwarzanie danych przez Wydawnictwo podlega kontroli organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi.
Jednocześnie informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:

 • wspierające nas w zakresie zarządzania narzędziami informatycznymi, w tym świadczące usługi hostingu
 • księgowe
 • świadczące usługi marketingowe w naszym imieniu
 • windykacyjne
 • kurierskie
 • organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres realizacji celu, dla którego zostały pobrane, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą Państwa dotyczyć, lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co również stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Wydawnictwa.


 1. Właścicielem księgarni internetowej jest Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

 2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w księgarni internetowej są cenami brutto, podanymi w złotych polskich.

 3. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówień, jak również e-mailem na adres: biurohandlowe@wydawnictwodialog.pl

 4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży z wydawnictwem i wyrażeniem zgody na przetwarzane danych osobowych.

 5. Dane osobowe zgromadzone w bazie danych, są przetwarzane wyłącznie na użytek Wydawnictwa Akademickiego DIALOG i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 6. Klient ma wgląd do swoich danych, może je aktualizować, uzupełniać lub usuwać.

 7. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego, pod którym będzie możliwy kontakt i weryfikacja złożonego zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień, wzbudzających wątpliwości. Podobnie w przypadku celowo nieprawidłowego wypełnienia formularzy - zamówienia nie będą realizowane.

 8. Zamówione towary Kupujący może odebrać w siedzibie firmy. W przypadku dostawy towaru do Klienta, wszelkie szczegóły będą uzgadniane drogą telefoniczną. Koszt dostawy kurierskiej i pobrania pocztowego pokrywa zamawiający. Formalności związane z rozliczeniem, załatwiane są zawsze w sposób uprzednio uzgodniony z Kupującym. Dlatego potrzebujemy Państwa numer telefonu.

 9. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

  • a. za pobraniem – gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej
  • b. przelewem bankowym na wskazany numer konta wydawnictwa
  • c. za pośrednictwem systemu płatniczego PayPal
  • d. kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • e. przelewem elektronicznym (ePrzelewem / przelewem bezpośrednim)
  ePrzelewy przelewy półautomatyczne
  Płacę z inteligo (inteligo) Deutsche Bank Polska S.A.
  mTransfer (mBank) Invest Bank S.A.
  Płać z Nordea (Nordea) Kredyt Bank S.A.
  Przelew24 (Bank Zachodni WBK) Raiffaisen Bank Polska S.A.
  Przelew z BPH (Bank BPH) Bank Pocztowy S.A.
  Płacę z iPKO (PKO BP) Bank Spółdzielczy we Wschowie
  Pekao24Przelew (Bank Pekao) Millennium Bank S.A.
  Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy) Credit Agricole Bank S.A.
  PayWay Toyota Bank (Toyota Bank) Bank DnB Nord Polska S.A.
  MeritumBank Przelew (Meritum Bank) Bank PKO S.A.
  Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska) Inteligo Services
  Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank) Bank Zachodni WBK S.A.
  Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium) Bank Pekao S.A.
  Płać z ING (ING Bank Śląski)  
  Credit Agricole Bank Polska S.A.  
  Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)  
  db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)  
  Alior Sync  
  Invest Bank S.A.  
  Płacę z IKO  

  logotypy
  Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez eCard S.A.

 10. Termin realizacji uzależniony jest od tego, czy wybrana książka znajduje się na magazynie. W przypadku braku tytułu w magazynie, zawsze Państwa informujemy o tym fakcie i uzgadniamy odpowiedni termin dostawy.

 11. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

 12. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Księgarni reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

 13. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dodatkowych dostaw ponosi Księgarnia.

 14. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Księgarnia zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 15. W razie niezajęcia przez Księgarnię stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego towaru, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Księgarnię za zasadną.

 16. Zamówienia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 17. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży książki zakupionej w Księgarni internetowej w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. Bezpośredni koszt zwrotu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru i właściwości. Po sprawdzeniu zwróconego towaru Księgarnia zwraca Klientowi zapłaconą cenę wraz z kosztem wysyłki, ale tylko według najtańszej oferowanej opcji. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 18. Cyfrowe pliki zawierające publikacje w udostępnionych formatach (e-booki) utwory podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 19. Klient w ramach usługi, na podstawie udzielanej na mocy niniejszych postanowień Regulaminu licencji, może korzystać z zamówionego i udostępnionego pliku wyłącznie na swoje własne, osobiste potrzeby nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, poprzez odtwarzanie w urządzeniach elektronicznych lub wprowadzanie do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu. Licencja obejmuje prawo do posiadania i odtwarzania pliku na nielimitowanej liczbie urządzeń posiadanych przez Klienta i służących do jego przechowywania i odtwarzania. Licencja obejmuje prawo do: powielania i kopiowania pliku, celem korzystania z niego na większej niż jedna liczbie urządzeń posiadanych przez Klienta, z zastrzeżeniem dopuszczalności korzystania z pliku na własne potrzeby. Licencja nie obejmuje prawa do wykorzystywania w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa lub zasadami Regulaminu treści pliku w całości lub we fragmentach oraz usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolona jest również w szczególności dystrybucja plików, ich rozpowszechnianie lub upublicznianie w jakiejkolwiek formie, bez względu na cel bądź formę tych działań.

 20. Zgodnie z art.10 ust.3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) – prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach cyt.:
  1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
  2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6) dostarczania prasy;
  7) usług w zakresie gier hazardowych.
  Mając na uwadze powyższe, prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi Księgarni w związku z faktem udostępnienia zindywidualizowanych plików (ebooków) według specyfikacji zawartej przez Klienta w zamówieniu. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów Klient nie ma możliwości ich zwrotu po ich pobraniu lub odtworzeniu.

 21. W przypadku zgłoszenia przez Klienta, że udostępniony plik (ebook) jest uszkodzony i niemożliwe jest jego poprawne uruchomienie przeprowadzane jest postępowanie reklamacyjno-wyjaśniające. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie zostały zapisane na nośniku materialnym.

  W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: