Zapowiedzi
  • Alianci / Jarosław Abramow-Newerly
  • Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski / Praca zbiorowa
  • Bracia / Yu Hua
  • Gorączka. Wybór opowiadań kurdyjskich w opracowaniu filologicznym Joanny Bocheńskiej
  • I będziesz się rozwijał / Avi Jorisch
  • Zbrodnia doskonała / A Yi