Tuaregowie z Sahary
Share:
Całościowy obraz funkcjonowania jednego z niezależnych plemion saharyjskich - Tuaregów - na przełomie XIX i XX wieku.