Klasyczna literatura tybetańska
Choose:

Paperback

Stock:high
Price:
50,00PLN
Add to cart

e-book Klasyczna literatura tybetańska

Stock:high
Price:
35,00PLN
Add to cart
Year of publication:2012
Pages:552
Share:

"Klasyczna literatura tybetańska" pod redakcją J.I. Cabezóna i R.R. Jacksona – wybitnych tybetologów amerykańskich − od lat jest uznawana za najbardziej kompletny i najlepszy podręcznik literatury tybetańskiej.

Obszerność i zasięg oddziaływania liczącej ponad 1300 lat historii literatury tybetańskiej sytuują ją wśród najważniejszych tradycji Azji. Przemożny wpływ na jej rozwój miała kultura indyjska – sanskryt i przebogate dziedzictwo tradycji buddyjskiej. Na przestrzeni wieków formy pisane znajdowały przewagę nad ustnymi, wpływy indyjskie nad rodzimymi, a zagadnienia religijne nad świeckimi, zawsze jednak rdzenne style i tematyka zajmowały ważne miejsce w tybetańskiej tradycji literackiej. W rezultacie powstała spuścizna, której różnorodność i obfitość budzą najwyższy podziw. Każdy z działów literatury tybetańskiej został w niniejszej książce omówiony przez najwybitniejszych specjalistów w sposób nie tylko urzekający erudycją i wysokim poziomem naukowym, lecz także przejrzystością układu i pięknem języka.

Zapraszamy do pobrania opracowanego przez dr Agatę Bareję-Starzyńską aneksu, zawierającego tybetańskie nazwy własne i wyrazy z Indeksu zapisane w transliteracji Wyliego oraz ich spolonizowane odpowiedniki:

Buyers of this product bought also: