KLON ASORTYMENTU Historia Persji Tom I. Od czasów najdawniejszych do najazdu Arabów

Stock:high
Price:56,00PLN
Add to cart

e-book

Stock:high
Price:38,00PLN
Add to cart
Year of publication:2008
Pages:388
Share:

Persja, obecnie Iran, odgrywała w odległej przeszłości ważną rolę w dziejach Azji Środkowej i Zachodniej, a także w basenie Morza Śródziemnego. Po pokonaniu Syrii i Babilonii, rywalizując przez stulecia z Grecją, Rzymem i Bizancjum, kraj ten zdobył trwałą pozycję w geopolitycznych układach tej części świata. Wielowiekowa historia Persji to okresy świetności i chwały, ale także czasy mroku i upadku.

Pierwszy tom obejmuje okres od czasów przedaryjskich do najazdu Arabów w VII wieku. Książka kładzie nacisk na historię polityczną, ale uwzględnia również znaczenie religii i spraw gospodarczych. W aneksie do książki zawarto tłumaczenie i historyczno-filologiczny komentarz perskich inskrypcji klinowych dotyczących dziejów Persji tego okresu.

Similiar products

Matching products

Buyers of this product bought also:

Mówimy po japońsku In promotionSale
G187