Caraimica. Prace karaimoznawcze
Wydawnictwo:Dialog
Wydanie:Warszawa
Rok wydania:1994
Typ okładki:oprawa miękka
Liczba stron:316
ISBN:83-86 483-15-6
Udostępnij:
Materiały i dokumenty pomieszczone w książce są przeznaczone nie tylko dla specjalistów turkologów, lecz szerszego kręgu czytelników pragnących poznać dzieje tej mało znanej grupy etniczno-językowej naszego Orientu.