Ewolucja środkowego odcinka doliny rzeki Belnianki w późnym glacjale i holocenie
Wydawnictwo:Dialog
NAKŁAD :WYCZERPANY
Wydanie:Warszawa
Rok wydania:2000
Typ okładki:oprawa miękka
Liczba stron:182
ISBN:83-88238-55-8
Udostępnij:
Książka - oparta na bardzo bogatym materiale faktograficznym - zawiera nowe spojrzenie na rozwój rzeźby fluwialnej obszarów wyżynnych i starych gór. Przedstawia ewolucję środkowego odcinka doliny rzeki Belnianki - małej doliny rzecznej centralnej części Gór Świętokrzyskich - w ostatnich 15 tysiącach lat na tle uwarunkowań morfostrukturalnych, litologicznych, klimatycznych i antropogenicznych regionu świętokrzyskiego. Zawiera pełną charakterystykę granulometryczną i litofacjaną aluwiów wyścielających dno doliny pasa wyżyn. Ukazuje zmienność budowy litofacjalnej oraz ewolucji równiny zalewowej doliny w jej profilu podłużnym, ze wskazaniem na wiodące znaczenie czynników lokalnych, przede wszystkim przemiennego występowania sfer przełomowych i kotlinowatych rozszerzeń.