książka drukowana:

Dostępność:duża
Cena:
80,00PLN
Do koszyka
Wydawnictwo:Dialog
Wydanie:Warszawa
Rok wydania:2024
Typ okładki:oprawa twarda
Liczba stron:312
Rozmiar:150 x 235 mm
ISBN:978-83-8238-133-7
Udostępnij:
redakcja naukowa: Mustafa Switat, Bartosz Kamiński, Bartłomiej Walczak

Niniejsza monografia zbiorowa jest księgą jubileuszową ofiarowaną profesor Iwonie Jakubowskiej-Branickiej, znanej w kraju i poza jego granicami socjolożce zajmującej się badaniami z zakresu praw człowieka, psychologii polityki oraz socjotechniki propagandy politycznej. Składa się z siedemnastu artykułów i esejów obracających się tematycznie wokół najważniejszych zainteresowań badawczych Jubilatki, które ujęto w czterech częściach: „Socjologia a prawo”, „W kręgu semiotyki”, „Prawa podstawowe – nowe regulacje” oraz „Różne oblicza demokracji”. Dodatkowo pracę poprzedza wstęp składający się z tekstu poświęconego sylwetce Jubilatki oraz bibliografii retrospektywnej, a także listów z życzeniami przesłanych do redakcji. W każdej części znalazły się zarówno duże opracowania, jak i 3–4-stronicowe eseje na kanwie zainteresowań badaczki (...).

Praca jest ciekawym zbiorem artykułów i esejów, których wspólną cechę stanowi szeroki obszar badawczy profesor Iwony Jakubowskiej-Branickiej. (...) Bez wątpienia wielu naukowców znajdzie tu analizy i przemyślenia, które posłużą im przy kolejnych pracach.

dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwBPublikacja dofinansowana przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego