Zarządzanie przedsiębiorstwem w regionie
Wydawnictwo:Dialog
Wydanie:Warszawa
Rok wydania:2003
Typ okładki:oprawa miękka
Liczba stron:289
ISBN:83-88938-46-0
Udostępnij:

Praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Kowalczewskiego

W książce przedstawiono analizę ważniejszych problemów związanych z miejscem i rolą przedsiębiorstwa w regionie. Omówiono podstawowe uwarunkowania rozwoju regionalnego i znaczenie, jakie odgrywają w tym rozwoju funkcjonujące na terenie regionu przedsiebiorstwa. Podkreślono ścisłą zależność i wzajemne oddziaływanie władz lokalnych i lokalnej przedsiębiorczości. Przedstawiono czynniki decydujące o przewadze konkurencyjnej i metody doskonalenia działalności współczesnego przedsiebiorstwa działającego w regionie. Opisano także proces kształtowania się społeczeństwa informacyjnego, znaczenie wiedzy i aktywów intelektualnych przedsiebiorstwa oraz rolę władz lokalnych w kształtowaniu infrastruktury, w szczególności w zakresie komunikacji i informatyki, oraz rolę i znaczenie innowacji.

Autorzy poszczególnych części reprezentują różne ośrodki akademickie: wydziały zarządzania Politechniki Białostockiej, Politechniki Gliwickiej i Politechniki Lubelskiej oraz PWSBiA w Warszawie.

Książka jest przeznaczona głównie dla pracowników władz samorządowych oraz dla kierowniczej kadry przedsiębiorstw produkcyjnych, ale będzie także przydatna jako literatura uzupełniająca dla studentów kierunków zarządzania i marketingu wyższych uczelni.