Zarządzanie środkami trwałymi w przedsiębiorstwie
Wydawnictwo:Dialog
NAKŁAD :WYCZERPANY
Wydanie:Warszawa
Rok wydania:2000
Typ okładki:oprawa miękka
Liczba stron:246
ISBN:83-88238-46-9
Udostępnij:
Książka przedstawia kompleksową analizę problemów związanych z zarządzaniem środkami trwałymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Dokonano w niej analizy struktury rodzajowej i własnościowej oraz dynamiki przyrostu i wymiany środków trwałych, przedstawiono analizę strategiczną jako narzędzie zarządzania tymi środkami oraz uzasadniono możliwość i celowość zastosowania do zarządzania środkami trwałymi podstawowych zasad organizacji, takich jak: podział pracy, harmonizacja, koncentracja i optymalizacja.
Szczególną uwagę zwrócono w pracy na procesy zużycia, odnowy i reprodukcji środków trwałych oraz służących tym celom inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych; wskazano także na konieczność dostosowania środków trwałych do zmian, jakie zachodzą w otoczeniu przedsiębiorstwa.
Książka jest przeznaczona dla menedżerów oraz pracowników zajmujących się problemami zarządzania środkami trwałymi. Może być także wykorzystana jako literatura uzupełniająca dla studentów kierunku zarządzania i marketingu.