Znajomość edukacji Turków osmańskich w Polsce od schyłku średniowiecza do Odrodzenia

książka drukowana

Dostępność:duża
Cena:
40,00PLN
Do koszyka
Wydawnictwo:Dialog
Wydanie:Warszawa
Rok wydania:2001
Typ okładki:oprawa miękka
Liczba stron:288
ISBN:83-88238-88-4
Udostępnij:
Książka jest pionierską próbą – opartą na bogatym materiale źródłowym – syntetycznego opracowania form kształcenia, sposobu wychowania i szerzenia oświaty w Turcji osmańskiej oraz recepcji tych zagadnień w Polsce od schyłku Średniowiecza do końca Oświecenia.

Postrzeganie Turków osmańskich przez pryzmat ich osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych ukazało społeczeństwo muzułmańskie w bardziej humanistycznych wymiarach. Szkoła osmańska, ucząc i wychowując, umacniała porządek publiczny oraz integrowała różne warstwy społeczne.