Korpus języka mówionego młodego pokolenia Polaków (19-35 lat) - cz.II

książka drukowana

Dostępność:duża
Cena:
40,00PLN
Do koszyka
Wydanie:Warszawa
Rok wydania:2000
Typ okładki:oprawa miękka
Liczba stron:312
Rozmiar:165 x 235 [mm]
ISBN:83-88238-41-8
Udostępnij:

W ciągu ostatnich lat zdecydowanie zwiększył się wpływ języka angielskiego na język polski. Niniejsza praca bada wpływ angielskiego na współczesną polszczyznę mówioną młodych wykształconych Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem leksyki i składni. W tym celu został zebrany korpus rozmów potocznych, wsparty badaniami ankietowymi. Wyniki badań zostały następnie skontrastowane z danymi dotyczącymi języka reklamy i prasy. Autorka dochodzi do wniosku, że wpływ języka angielskiego na różne odmiany polszczyzny nie jest jednakowy. Najbardziej widać go w języku reklamy, następnie w prasie, dopiero na końcu w języku młodego pokolenia. Nie można więc twierdzić, że młodzi nadmiernie używaną anglicyzmów.
Część II: Jest to unikatowy korpus języka mówionego młodszego pokolenia Polaków, zebrany jako podstawa do badań nad wpływem języka angielskiego na współczesną polszczyznę końca XX wieku. Liczący ponad 70 tysięcy słów, korpus składa się z 15 nagrań języka potocznego, przeprowadzonych w 1996 i 1997 roku. Informatorami były osoby o wykształceniu co najmniej średnim, głównie studenci i absolwenci wyższych uczelni, posługujący się tzw. warszawską polszczyzną kulturalną. Ponieważ nagrania przeprowadzano zawsze podczas nieformalnych spotkań, a obecność mikrofonu nie zakłócała spontanicznej dyskusji, możemy powiedzieć, że korpus ten zawiera materiał reprezentatywny dla potocznego języka mówionego tej społecznej i wiekowej grupy Polaków.

Warszawa 2000, wyd. I