Pochwała sztuki słowa. Al-Dżahiz i jego teorie komunikacji

książka drukowana

Dostępność:duża
Cena:40,00PLN
Do koszyka
Wydawnictwo:Dialog
Wydanie:Warszawa
Rok wydania:2009
Typ okładki:oprawa miękka
Liczba stron:231
Rozmiar:145 x 205 [mm]
ISBN:978-83-61203-16-2
Udostępnij:

Al-Dżahiz, arabski uczony z IX wieku, należy do tych myślicieli, których udział w rozwoju światowej nauki nie został rozpoznany i doceniony. Ten wielki erudyta i twórca licznych dzieł z różnych dziedzin sformułował m.in. teorię komunikacji społecznej, którą można porównać z teorią dyskursu Michaiła Bachtina z końca XX stulecia. Opinie średniowiecznego arabskiego intelektualisty z Basry zadziwiają swoją trafnością i w ogóle nie straciły na aktualności.
Autorka rozprawy stara się oddać sprawiedliwość uczonemu, którego teorie i idee zostały zapomniane bądź wypaczone przez nieuważnych kopistów, nie zdobywając należnego uznania. Przedstawia wyniki swoich badań nad problemem „sztuki słowa” w rozważaniach AL-Dżahiza, konfrontując je z najnowszymi ustaleniami współczesnych uczonych arabskich.

Krystyna Skarżyńska-Bocheńska, arabistka, profesor zwyczajny, od 1959 r. związana z Instytutem (obecnie Wydziałem) Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w klasycznej i współczesnej literaturze arabskiej. Najważniejsze publikacje: Nowa i współczesna literatura arabska 19 i 20 w. (współautorka), opracowanie Arabska literatura klasyczna (seria Literatury Świata, t. 12), Pieśni gniewu i miłości. Wybór arabskiej poezji współczesnej (opracowanie, przekład i wstęp), Adonis. Obrazy, myśli, uczucia. Images, reflexions, émotions. Szkice oraz liczne artykuły i referaty w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych.