Książka przedstawia podstawowe wiadomości z gramatyki współczesnego języka koreańskiego oraz materiał do praktycznych ćwiczeń z tego języka.