Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski. PODRÓŻE I DYPLOMACJA. Tom VI

książka drukowana:

Dostępność:duża
Cena:
75,00PLN
Do koszyka
Rok wydania:2023
Typ okładki:oprawa twarda
Liczba stron:524
Rozmiar:165 x 235 mm
ISBN:978-83-8238-106-1
Udostępnij:

Przedstawiamy szósty tom artykułów z serii wydawniczej Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski. Seria ta prezentuje wyniki prac zespołu naukowców różnych dyscyplin, realizującego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki projekt badawczy pt. Transfer kulturowy jako transdyscyplinarny element nauki o stosunkach międzykulturowych na przykładzie wpływów kultury arabskiej w dziedzictwie kulturowym Polski (projekt nr 2bH 15 0156 83 na lata 2016–2023).

Badacze ci zajęli się różnymi elementami oraz dziedzinami, w których kultura arabska zetknęła się z polską, poczynając od wczesnośredniowiecznych znalezisk archeologicznych, rękopisów wczesnych podróżników arabskich przez bezpośrednie podróże Polaków, pozostawione przez nich pamiętniki, ich udział w relacjach dyplomatycznych ze światem arabskim, po naukę, literaturę i sztukę. W ramach projektu autorzy przebadali także rolę, jaką odegrali w transferze kultury arabskiej do kultury polskiej pośrednicy o innym pochodzeniu etnicznym. Nie pominięto również sfery duchowej, czyli filozofii, a nawet religii oraz zagadnień językowych. Jak zatem widać, zakres zetknięcia się polskiej kultury z arabską jest bardzo szeroki, wielowymiarowy i wielowątkowy.

Tom szósty, zatytułowany Podróże i dyplomacja. Bezpośrednie kontakty polsko-arabskie, poświęcony jest bezpośrednim kontaktom Polaków ze światem arabskim. Kontakty te z jednej strony były możliwe dzięki relacjom oficjalnym, czyli stosunkom dyplomatycznym i związanej z nimi międzypaństwowej, ale także mniej formalnej, wymianie kulturalnej. Z drugiej strony natomiast świadectwo bezpośrednich kontaktów ze światem arabskim znaleźć można w tworzonej przez polskich podróżników literaturze wspomnieniowej, podróżniczej, która stanowi zapis tego, jak jej autorzy postrzegali odwiedzane kraje, ich mieszkańców, kulturę i religię. Szczególnym rezultatem podróży Polaków na arabski Wschód jest polska hodowla koni czystej krwi arabskiej – zagadnienie to także znalazło swoje miejsce w niniejszym tomie.

Autorami artykułów są: Jacek Knopek, Paweł Libera, Hieronim Kaczmarek, Anna Nowakowska-Wierzchoś, Agata S. Nalborczyk, Mustafa Switat, Marek Trela.

Kupujący ten produkt kupili także: