pak1

Wyczerpujący zestaw w wersji papierowej dla wszystkich badaczy Persji - od czasów najdawniejszych po najnowsze.

Bogdan Składanek - Historia Persji Tom I Od czasów najdawniejszych do najazdu Arabów pokaż książkę

Bogdan Składanek - Historia Persji Tom II Od najazdu arabskiego do końca XV wieku pokaż książkę

Bogdan Składanek - Historia Persji Tom III. Od Safawidów do II wojny światowej pokaż książkę 

Thierry Coville - Najnowsza Historia Iranu. Republika Islamska pokaż książkę